Πρόληψη του εργατικού ατυχήματος

εργατικο ατυχημαΗ πρόληψη των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντική και για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους καθώς επηρεάζονται αμφίδρομα. Βασικός παράγοντας πρόληψης είναι η ίδια η πρόβλεψη του ανθρώπινου λάθους αφού θεωρείται οτι πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα. Το ανθρώπινο λάθος μπορεί να οφείλεται σε τρεις αιτίες, είτε σε ακούσιες ή απερίσκεπτες ενέργειες του εργαζομένου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, είτε στην ακατάλληλη κατασκευή της θέσης εργασίας-μηχανής ή στη λανθασμένη χωροθέτηση στο περιβάλλον εργασίας, είτε και στις δύο αιτίες.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόληψη του εργατικού ατυχήματος

Σχέση Υγείας & Εργασίας

Είναι πολύ σημαντικό όταν εργάζεται κάποιος να είναι πλήρης ασφαλισμένος και από άποψη υγείας και από άποψη οικονομίας. Το πιο σημαντικό όμως από όλα τα αγαθά είναι η υγεία. Χωρίς την υγεία δεν λειτουργεί τίποτα σωστά και δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όχι μόνο στην εργασία αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της καθημερινότητας.

Έτσι, λοιπόν, το περιεχόμενο και η αξία της υγείας και της εργασίας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και προσαρμόζονται ανάλογα την κοινωνική οργάνωση και των εκάστοτε κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν. Δηλαδή η υγεία κάποιου επηρεάζει την ικανότητα του να εργάζεται και αντίστροφα η εργασία του επιδρά στην κατάσταση της υγείας του.

Όσον αφορά την περίπτωση που η υγεία προκαλεί αλλαγές στην εργασία, έχει παρατηρηθεί πως τα μη υγιή άτομα έχουν αρκετά προβλήματα στην επαγγελματική τους ένταξης. Επίσης πολύ σημαντικό είναι πως η Πολιτεία έχει εξασφαλίσει άτομα, που έχουν περιορισμένη ικανότητα για εργασία εξαιτίας σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, μέσω από μια σειρά από νομοθετικά και άλλα μέτρα για την προστασία και υποστήριξη των ατόμων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα: Σχέση Υγείας & Εργασίας

Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις Εργαζομένου

Σκοπός της παρακολούθησης της υγείας του εργαζομένου είναι:

1)     Η αξιολόγηση της υγείας του εργαζομένου για το αν μπορεί να εργάζεται στη συγκεκριμένη θέση.

2)     Έγκαιρος εντοπισμός κάποιου βλαπτικού παράγοντα πριν την αρνητική επίδραση του.

3)     Προσυμπτωματική διάγνωση νόσων.

4)     Έλεγχος των γενικότερων επιδράσεων της εργασίας.

5)     Διάγνωση βλαβών υγείας του εργαζομένου.

6)     Πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στο χώρο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις Εργαζομένου